Friday, February 16, 2007

" Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih di cintai Allah daripada orang mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan.Bersungguh-sungguh lah dalam menuntun apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta jangan lah sekali kali engkau merasa lemah.Apabila kamu tertimpa sesuatu musibah,janganlah kamu berkata, ' Seandainya aku berbuat demikian,tentu tidak akan begini dan begitu ,' tetapi katakanlah , ' Ini telah di takdirkan Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki (Qoddarullahu wa maa syaa a fa'al) , karena ucapan "seandainya" akan membuka pintu perbuatan syaithan. "
(HR muslim (no.2664 (34)) dari shahabat Abu Hurairah)

No comments: